KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG

VINTAGE ARCHIVES

¥15,984 

SOLD OUT

KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG
KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG
KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG
KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG

縦 28cm

横 25cm

マチ  8cm

ベルト幅  4cm

ショルダーストラップ 155.5cm

NYLON

 BLACK

KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG
KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG
KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG
KATHARINE HAMNETT SHOULDER BAG

SIMILAR PRODUCTS